Wat is holistische en lichaamsgerichte therapie?

Holisme verwijst naar het geheel en in het holistische mensbeeld wordt de mens als één geheel gezien, waarbij lichamelijke, psychologische, sociale, energetische en spirituele facetten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden.

Als je bijvoorbeeld last hebt van schouderklachten, dan kijkt een holistisch therapeut naar alle niveaus om de oorzaak van de klachten te achterhalen. Op fysiek niveau: waar zit de pijn, hoe lang duurt deze pijn al? Op emotioneel en mentaal niveau: welke vastgehouden emoties en/of overtuigingen drukken er op je schouders? Op energetisch niveau: wat kost je energie en waar krijg je energie van? Op spiritueel niveau: wat voor persoon ben je en waar kom je vandaan? Door deze niveaus in balans te brengen, behandel je niet alleen de klacht, maar ook de oorzaak ervan.

Een holistisch en lichaamsgericht therapeut heeft een meerjarige HBO-opleiding gevolgd bij een geaccrediteerde onderwijsinstelling, om te leren om behandelingen te geven vanuit een holistisch oogpunt. Er kunnen veel verschillende behandelvormen worden ingezet, waarbij het erom gaat die methodieken te gebruiken die voor jou effectief zijn. Vanuit de inzichten die je hiermee opdoet, kan duurzame genezing ontstaan. Zo ontwikkel je je tot de persoon die je werkelijk bent.